O m


Det blev for 25 år siden klart for mig, at det var vigtigt for mit liv, at jeg forholdt mig til, og på et personligt plan arbejdede med, mit forhold til døden. Det blev til en lang og afgørende proces i mit liv.

Oven i det har livet budt mig at følge døende på tætteste hånd. Det har haft betydning for mit valg af, også i mit arbejdsliv at vende mit fokus mod at arbejde med de eksistentielle udfordringer døden giver anledning til. Både når døden er umiddelbart forestående eller når vi ønsker at bruge bevidstheden om døden til at leve.


Jeg oplever en særlig mulighed for ærlighed, når vi konfronteres med døden. Det er som om rigtig meget støj forsvinder og det bliver tydeligt, hvad der er af vigtighed i livet. Hvis vi bevidst arbejder med at bruge den indsigt, kan det være en hjælp til at gå døden i møde med ro i sindet. Det har betydning for den der dør, men også i relationen til de pårørende og i deres videre liv. Derudover kan den ærlighed af alle bruges til "at vågne op" i forhold til, hvad vi vil bruge vores liv til, mens vi er her.


Jeg arbejder ikke bundet af en særlig teoretisk retning eller religiøs overbevisning. Jeg arbejder med udgangspunkt i den enkeltes liv og muligheder.

 Jeg er oprindelig uddannet jurist og konfliktmægler, men har siden 2004 arbejdet med menneskelig udvikling. Dels som selvstændig og dels som konsulent i erhvervslivet. Begge dele har givet mig bred erfaring i at vejlede mennesker i deres personlige processer.

Jeg oplever, at når vi tør lade døden være en del af vores allesammens liv, ved at være der med de døende i deres dødsprocesser, så udvikler vi vores medmenneskelighed og mindsker derigennem vores angst for døden.